Allt du behöver veta om ekologisk mat

Ekologiska produkter har under de senare åren blivit ett mycket populärt alternativ. Dels på grund av dess minskade miljöpåverkan, men även för dess fördelar som bättre smak- och fantastiska hälsofördelar.

Men samtidigt finns det många som inte har den blekaste aningen om vad bland annat ekologisk mat är och hur ett typiskt eko jordbruk ser ut. I den här korta artikeln har vi sammanfattat all grundläggande information som du behöver veta om ekologiskt mat och produktion.

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat är livsmedel som har producerats utan att använda genetiskt modifierade organismer (GMO), syntetiska kemikalier eller blivit behandlad med joniserande strålning. Av det skäl måste gården även vara fri från konstgödsel och olika bekämpningsmedel.

Således är ett ekologiskt jordbruk är ett sätt att odla som bygger på metoder som inte är beroende av kemikalier för att öka produktiviteten eller lönsamheten på gårdarna.

Så här ser en ekologisk jordbruk ut

Ekologiska gårdar skiljer sig ordentligt gentemot vanliga, ”traditionella” gårdar. I kortare termer går det att säga att en ekologiska gårdar odlar mat utan vare sig konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel (som ofta används i den konventionella jordbruksindustrin). Utan istället bygger dem på naturliga aktiviteter och resurser som solljus, jord och vatten och jordbrukens (inklusive djur) egna produktionssystem för att bibehålla jordens bördighet. Denna process syftar till att skapa minsta möjliga påverkan på miljön.

Som en följd av detta använder de framförallt naturresurser i deras jordbruk. Vilket innebär att bönderna använder saker som att variera växtföljden, anpassa sitt odlingssystem och odlingsteknik och försäkra ett friskt utsäde och plantmaterial för att bekämpa bekämpa skadedjur, förbättra fertiliteten och växthälsan.

Allt om hur märkningen av ekologisk mat regleras

Det finns ett antal EU- regler som reglerar produktionen och försäljningen av ekologiska livsmedel inom EU. Dessa regler inkluderar:

  • Ekologisk mat måste produceras utan användning av syntetiska bekämpningsmedel och gödningsmedel.
  • Ekologisk mat får inte heller innehålla konstgjorda tillsatser eller genetiskt modifierade organismer (GMO).
  • Ekologiska bönder är endast tillåtna att använda naturliga ämnen för sin produktion och med miljövänliga utrustningar och maskiner.
  • Det är förbjudet att märka produkter som ”ekologiska”, ”naturliga” eller ”helt naturliga” om de inte uppfyller dessa minimikrav.

Lagen innehåller därtill ett antal undantag som kan gälla under vissa omständigheter, till exempel när vissa metoder kan äventyra produktens kvalitet eller art.

Hur vet jag om en produkt är ekologisk?

Det enklaste sättet att veta om livsmedlet är ekologiskt eller inte är att läsa på etiketten på själva förpackningen. Tillverkare som säljer sina produkter som ekologiska måste uppfylla alla minimikrav och får enbart certifieras när de har kontrollerats av ett godkänt kontrollorgan. Du kan identifiera ekologiskt mat som är producerad inom EU genom att titta på dess symbol på förpackningen som liknar ett löv på EU-symbolen.