Ekologisk mat – Vilken inverkan har den på miljön?

Ekologiska livsmedel anses ofta vara hälsosammare eftersom de har ett betydligt lägre innehåll av syntetiska kemikalier och bekämpningsmedel än vid ett traditionellt jordbruk.

Det finns generellt konsensus åt att dess minskade användning av kemikalier även har en bättre inverkan på miljön. Men är detta verkligen sant? Är ekologisk mat så bra för miljön som det påstås att vara jämfört mot ett traditionellt jordbruk. Vi går igenom det och mycket annat i den är artikeln.

Ekologisk mat och dess avtryck på miljön

Många konsumenter har en förutfattad mening om att ekologisk odlad mat har en betydligt mindre klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel. Men i denna fråga finns det olika argument både för- och emot påståendet.

Enligt en internationell studie från bland annat Chalmers är ekologisk mat sämre för vårt klimat än den konventionella skördarna. I synnerhet eftersom vid ekologisk produktion är skördarna mycket lägre än i konventionella gårdarna. Vilket innebär att det krävs en avsevärt större mark för att producera samma mängd mat om den är ekologiskt.

Men även om det finns nackdelar med ekologisk produktion, så finns det så klart positiva delar av den. För det första har den ekologiska maten central roll i internationella insatser för att minska jordbrukets negativa effekter på miljö och folkhälsa. För det andra är maten generellt bra för miljön eftersom den inte bearbetas med skadliga kemikalier. Utan istället förlitar sig ekologiska gårdar på naturliga bekämpningsmedel för att förhindra att skadedjur skadar grödor. Denna praxis är bättre för både jordbruksmarken och vattnet och har ett mindre negativt miljöavtryck än andra jordbruksmetoder.

Faktum är att användningen av bekämpningsmedel, gödningsmedel och antibiotika (som oftast används vid konventionellt jordbruk) har betydande negativa effekter på miljön. Till exempel orsakar användningen av syntetiska bekämpningsmedel skador på bi populationer och kan även bidra till nitrat föroreningar i dricksvattenförsörjningen och antibiotikaresistens vid sjukdomar som tuberkulos.

På vilket sätt ger ekologisk mat är mindre koldioxidavtryck

Ekologiska livsmedel har i genomsnitt ett mindre koldioxidavtryck än de som odlas med konventionella metoder. Framförallt då de ekologiska jordbruksmetoder använder gödsel och kompost som hjälper till att minska växthusgaser. Därtill använder gårdagarna enbart hållbara metoder som växthus och vissa grödor som kan roteras med andra växter. Vilket hjälper till att öka den biologiska mångfalden på gården och minskar behovet av bekämpningsmedel, herbicider och fungicider.