Fördelar med ekologisk mat och klimatkompensation

Att äta ekologiskt ger många fördelar, inklusive en rikare biologisk mångfald och bättre hälsa. Naturen mår bra av att du väljer mat från ekologiska odlingar, där värdefulla insekter, växter och fågelarter slipper kemiska bekämpningsmedel. Det finns en stor variation vad gäller olika ekologiska råvaror du kan välja mellan i din matlagning. För att skydda miljö och klimat ytterligare kan det också vara klokt att välja klimatkompenserad mat.

En vanlig ingrediens i skafferiet är ströbröd som kan användas till panering, där du doppar exempelvis fisk eller grönsaker i ett lager ströbröd innan du steker eller friterar maten. Som matintresserad kanske du frågar dig: Vad är ströbröd gjort av? Det är rätt enkelt att se bara på namnet, ströbröd består av bröd som finfördelats till ett användbart strö. Men frågan ”Vad är ströbröd gjort av?” kan förstås också besvaras på andra sätt, med tanke på hur kreativ den kulinariska konsten är inom många olika kulturer. En grövre form av ströbröd finns i Japan, där den kallas för ”panko”. En del recept kräver mörkt ströbröd framställt av rågbröd, medan vitt bröd eller franskbröd används till det allra finaste ströbrödet.

Mer biologisk mångfald och mindre bekämpningsmedel

När du väljer ströbröd kan det vara bra att köpa ett ekologiskt sådant, då ekologisk mat ger många fördelar både för natur och människor. Ekologiska gårdar skapar 30 % högre biologisk mångfald jämfört med de gårdar som inte är ekologiska. När det gäller bin och pollinatörer är de 50 % fler på ekologiska gårdar. Med fler markorganismer, fåglar och insekter minskar ekogården sitt behov av bekämpningsmedel, förbättrar näringsupptaget för växterna och hjälper grödorna via ökad pollinering.

En annan fördel med att välja ekologisk mat är att den innehåller mindre mängd bekämpningsmedel. I ekologisk odling är det inte tillåtet att använda kemiska och naturfrämmande bekämpningsmedel. År 2019 gjorde Livsmedelsverket en analys av rester av bekämpningsmedel i mat. Bland de 281 ekologiska livsmedel som genomgick testet hade inga rester som låg över gränsvärdet. Men bland de icke ekologiska produkterna låg gränsvärdet för åtminstone ett bekämpningsmedel för högt i 52 av 1445 prover.

Klimatkompensation – fördelar

När du väljer ströbröd från Wasa vet du att det alltid är klimatkompenserat. Wasa mäter, hanterar och identifierar alla sina koldioxidutsläpp från att råvarorna odlas till att produkterna når butikshyllan. De mäter energiförbrukning, råmaterialet som används och transport av produkterna. Med Wasas ansträngningar att satsa på utsläppsminskningar, gröna logistikprojekt och förnybar elektricitet till fabrikerna vet du att ditt ströbröd har framställts på ett så hållbart sätt som möjligt.

Klimatkompensation kan ha många fördelar för klimat och miljö, då det ger stöd för konsumenterna att regelbundet reflektera över sina egna koldioxidavtryck. Kompensation kan ske genom att företag donerar till trädplantering eller till att bygga ut förnybar energi, vilket ersätter den fossila energin.