Ekologiska livsmedlens fördelar – sant eller falskt?

Ibland är det inte helt enkelt att som konsument veta vad som är sant eller falskt med olika påståenden kring ekologiska produkter. I den här korta artikeln har vi sammanfattat några sanna – och falska – påståenden kring ekologisk mat.

Ekologiska livsmedel är inte mer hälsosammare än konventionella livsmedel

Även om ekologisk mat är bättre för jordbrukarna som arbetar inom jordbruket, så går det inte att vetenskapligt konstatera att ekologisk mat gynnar hälsan. I synnerhet eftersom vi människor utsätts för kemikalier från flertalet källor samtidigt och det är svårt att mäta effekterna av det. Därtill har forskningen inte bevisat några skillnader i mineral- och vitaminhalten hos växter som är konventionellt eller ekologiskt odlade.

Även om det finns studier som bevisar personer som konsumerar icke-ekologiska livsmedel som bekämpas hårt av bekämpningsmedel som citrus, vindruvor och grönsaker har högre halter av bekämpningsmedel i sin urin – går det inte att vetenskapligt konstatera att ekologiska livsmedel är mer hälsosammare än konventionella ännu.

Den ekologiska odlingen har inte en bättre inverkan på klimatet

Det går att konstatera att ekologiska odlingar är bättre för miljön, naturen och djuren. Även om jordbrukets utsläpp är densamma som vid en konventionell produktion så används ingen konstgödsel vilket minskar utsläpp av lustgas från åkrarna. Samtidigt som de ekologiska åkrarna tillför mindre kväve till klimatet.