Vad är ekologisk mat?

För att en odling ska få kallas ekologisk måste vissa villkor uppfyllas. Man får inte använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Vissa ämnen som förekommer naturligt får däremot användas som bekämpningsmedel såsom svavel, spinosad och pyretriner. Dessutom är det tillåtet att använda bekämpningsmedel som är biologiska. Ekologisk mat innefattar idag nästan alla olika sorters matprodukter såsom … Read moreVad är ekologisk mat?