Ökad medvetenhet

Det är uppenbart att vi i Sverige blivit allt mer miljömedvetna under de senaste åren. Vad det beror på är svårt att säga, men en faktor är utan tvekan att maten blivit mer industrialiserad. Med det menas att vi fått betydligt mer distans till vad som verkligen utgör mat. Tendensen går mot att fler vill känna ursprunget av var maten verkligen kommer ifrån. 

Olika märkningar

Om du varit ute i butikerna sista tiden har du säkert sätt att varorna ofta är märkta med ”kravmärkt” och/eller ”ekologiskt”. När vi talar om det begreppet ekologiskt i matsammanhang betyder det att man inte använder bekämpningsmedel eller konstgödsel när man odlar. Djurfoderproduktionen sker på den egna marken och djuren kan vara trygga med att alltid får vara ute i det vackra och fria.

Två märkningar att uppmärksamma:

  1. Krav – som förmodligen är symbolen du sett mest av
  2. EU:s märke för ekologisk mat

De båda sätten liknar varandra, även om Krav-märkningen är något mer strikt i avseendet djurhållning, bekämpningsmedel och ansvarstagande.

Lokalproducerad mat 

Många konsumenter föredrar så kallad lokalproducerad mat, men det är definitivt inte alltid säkert att man verkligen får det man förväntar sig i butiken eller på restaurangen. Det miljövänliga argumentet är förstås att transportsträckan förkortas. Detta är dock inte det viktigaste för dagens konsumenter – huvudpoängen är i stället hur maten är producerad. I synnerhet gäller det att minska på köttvaror som är de livsmedelsprodukter som har en störst miljöpåverkan.

För en konsument som är något så när medveten, är detta inte så svårt att lösa – allt man behöver göra är att disponera om mattallriken en aning med färre kötträtter och flera vegetariska inslag. Vidare är det klokt att alltid anpassa matinköpen utefter den säsong vi befinner oss i. Dessutom går det att hitta frukt och grönsaker som kan lagras, vilket innebär att man inte behöver kasta lika mycket.

Vad kostar det?

Det kanske kan tyckas att ekologisk mat är dyr. På grund av framställningsprocessen är det naturligt att produkterna prissätts något högre i grunden. Det är inte så att det är oskäligt höga priser, det man betalar för är helt enkelt vetskapen om att man vet exakt vad det är man får.

Invändningar från livsmedelsverket

Även om det i grunden är bra att handla ekologiskt så finns det invändningar som har sina tydliga poänger. Medan det till exempel finns för få ekologiska kycklingar tar tillväxttiden betydligt längre tid än för vanliga kycklingar. Detta har en klart större miljöpåverkan efter växthusgasutsläppen ökar. Livsmedelsverket menar samtidigt att valet är individuellt och det gäller att alltid se till att det totalt sett blir färre kemikalier i miljön.