Kategori: Personlig Assistans


Man är ju bara människa

2 mars, 2017

Ingen människa är perfekt. Även de som strävar efter att lämna ett så litet fotavtryck som möjligt efter sig kan inte lyckas alltid. Man försöker kanske åka så mycket kollektivt som möjligt. Men det är svårt när man ska på fest ute på landet dit bussarna bara kör två gånger om dagen. Man flyger aldrig […]